Naslovna  |  Kontakt

Trg mladenaca 10, 21000 Novi Sad,
Vojvodina, Srbija, PF 157
Tel: +381/21/529-139,
Fax: +381/21/420-628
Email:
redakcija.slobodnavojvodina@gmail.comTako se kruni vojvođanska autonomija

NOVI SAD – Kako se autonomija Vojvodine guši u tišini, možda najbolje ilustruje primer s kraja avgusta. Naime, Liga socijaldemokrata Vojvodine uložila je primedbe na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji kojima, između ostalog, zahteva da se ne umanjuju nadležnosti AP Vojvodine na tom polju. Ligaši su ukazali na to da se tim nacrtom zakona ukida pravo AP Vojvodini da daje saglasnost na prostorne planove jedinica lokalne samouprave i generalne urbanističke planove na teritoriji pokrajine.

Brisanje i brisanje...

Takođe, izbrisani su stavovi kojima se AP Vojvodini poverava rešavanje po žalbi protiv prvostepenog rešenja o lokacijskim uslovima jedinice lokalne samouprave, donetog za građenje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine. Jedna od brojnih primedaba LSV ticala se odredbe koja predviđa da Republička agencija za prostorno planiranje treba da ima organizacionu jedinicu u sedištu regiona, iako regioni kao teritorijalne organizacije ne postoje ni u Srbiji ni u njenom Ustavu. Desetak dana nakon toga narodna poslanica LSV Nada Lazić upozorila je da su poslanici Lige podneli dva amandmana na predložene Izmene zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na nadležnosti AP Vojvodine, a da ih je resorno ministarstvo odbilo pozivajući se samo na odredbe Zakona o zdravlju, a ne uvažavajući pritom odredbe Zakona o nadležnostima AP Vojvodine.
– Cilj dopune je da se na celovitiji i potpuniji način sagledaju potrebe za specijalizacijama u zdravstvenim ustanovama u javnoj svojini koje su osnovane na teritoriji APV – objasnila je tom prilikom Lazićeva. Drugim amandmanom poslanici LSV su zatražili dopunu stava 7, u kom se kaže da ministar rešenjem daje saglasnost na odluku iz stava 6 tog člana (odluku o odobravanju specijalizacije i uže specijalizacije donosi direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse).

I brisanje...


– Mi smo ovde predložili da ministar rešenjem daje saglasnost na odluku iz stava 6 iz ovog člana, a za zdravstvene radnike i saradnike sa teritorije APV po prethodno pribavljenom mišljenju starešine pokrajinskog organa uprave nadležnog za poslove zdravlja. Tako bi se obezbedilo učešće APV u postupku davanja saglasnosti na specijalizacije i uže specijalizacije budući da u ovoj oblasti nema za sada ni minimum informacija o tome koje se specijalizacije odobravaju i kojim ustanovama na teritoriji APV – istakla je Nada Lazić upozorivši na to da prema ovom zakonu pokrajina ne utiče na postupak odobravanja specijalizacija. Lazićeva je zato naglasila da Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju daje predlog ministru zdravlja za utvrđivanje broja pripravnika u zdravstvenim ustanovama sa sedištem na teritoriji APV, zatim daje predlog plana razvoja kadra za ustanove koje su u Vojvodini, kao i mišljenje na predlog za dobijanje naziva primarijus za doktore medicine, doktore stomatologije, doktore farmaceute sa teritorije APV, zbog čega bi bilo logično da se pita i prilikom odabira specijalizanata.

I odbacivanje

Podsetimo da poslanici LSV u julu ove godine nisu podržali ni Predlog zakona o javnom informisanju i medijima jer su odbijeni njihovi amandmani koji su podneti s ciljem da se izbore za poštovanje nadležnostima organa AP Vojvodine u informisanju, garantovane članovima 62 i 63 Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV. Vlada je, između ostalog, odbacila amandman LSV kojim je predloženo da se izveštaj o radu i poslovanju javnog medijskog servisa, koji se podnosi Narodnoj skupštini i Savetu regulatora, podnosi i Skupštini AP Vojvodine, kao i amandman kojim je Liga tražila da se Vlada Republike Srbije i Vlada AP Vojvodine obavežu da bez odlaganja, a najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, sporazumno obezbede sredstva za obnovu objekata i opreme RTV uništenih bombardovanjem 1999. godine.


LSV izborila

Vojvodini ostaje procenat od privatizacije

 

Vlada Srbije prihvatila je u julu amandman poslanika Lige socijaldemokrata Vojvodine na izmene Zakona o privatizaciji kojim se garantuje da će i ubuduće deo prihoda od privatizacije preduzeća na teritoriji AP Vojvodine ići u njen budžet. Ovo je jedan od retkih amandmana koji je prihvaćen i kojim su se ligaši izborili za poštovanje ingerencija AP Vojvodine jer je skupština nakon njegovog usvajanja, uostalom kao i veoma često pre toga, nastavila politiku ignorisanja AP Vojvodine i njenih ingerencija. Zahvaljujući navedenom amandmanu, AP Vojvodina će i dalje dobijati sredstva od prodajne cene društvenog kapitala, kao i lokalne samouprave u zavisnosti od sedišta subjekta privatizacije.

Jedino rešenje ustavne garancije


Primeri navedeni u tekstu dogodili su se u kratkom roku, ali precizno ilustruju tendenciju koja traje godinama. Rešenje koje Liga socijaldemokrata Vojvodine godinama pokušava da izdejstvuje jeste promena Ustava Republike Srbije i precizno definisanje njenih nadležnosti u tom aktu, umesto što je to prepušteno zakonima, kako ne bi svaka skupštinska većina bila u prilici da nešto od nadležnosti oduzme i umanji. Podsetimo da je 5. decembra 2013. godine Ustavni sud Srbije utvrdio da delovi Statuta AP Vojvodine nisu u skladu s Ustavom i dao vladi i Skupštini AP Vojvodine rok od šest meseci da ih usklade. Prethodno je, 10. jula 2012. godine USS osporio 22 odredbe Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, među kojima pravo da Novi Sad naziva glavnim gradom, da ima predstavništvo u Briselu, da Vojvodinu čine Srem, Banat i Bačka, zatim da se u Vojvodini neguju evropske vrednosti... USS je ocenio da je protivustavno i da Vojvodina brine o zaštiti vodoprivrede, šumarstva i pomaže trudnice i samohrane roditelje.

 
Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

FacebookTwitterYoutubeFlickr

Slika
Bojana Begović

Bojana Begović je rođena 9. juna 1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Lukićevu, a zatim Zrenjaninsku gimnaziju.   Na... Opširnije...