Naslovna  |  Kontakt

Trg mladenaca 10, 21000 Novi Sad,
Vojvodina, Srbija, PF 157
Tel: +381/21/529-139,
Fax: +381/21/420-628
Email:
redakcija.slobodnavojvodina@gmail.comDecentralizovati Srbiju, a Vojvodini puna autonomija

BEOGRAD – Predstavljajući predloge Lige socijaldemokrata Vojvodine za reformu političkog sistema Srbije, narodni poslanik i generalni sekretar LSV, Bojan Kostreš, ukazao je na prvom javnom slušanju, 17. juna u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da je neophodno novo organizovanje države kako bi se omogućio nesmetan napredak i razvoj koji nije doneo Ustav iz 2006. godine. On je rekao i da pod terminom promene političkog sistema podrazumeva faktičku izgradnju pravne države zasnovane na načelima vladavine prava, koja podrazumeva slobodne i neposredne izbore, ustavno jemstvo ljudskih i manjinskih prava, podelu vlasti, nezavisnost sudske vlasti i povinovanje vlasti ustavu i zakonu.
– Mnoge institucije u našoj zemlji, ne funkcionišu na način na koji bi trebalo. Umesto da stabilizuju političko polje i urede ga, unesu u njega stabilnost, predvidljivost i služe kao osnova za izgradnju političkog i svakog drugog autoriteta, one su pravo pretvarale u privilegije, delile društvo i udaljavale ga od pravičnosti, a građane suočavale s ponižavajućim osećajem nemoći – upozorio je Kostreš. Ocenio je i da sve grane vlasti moraju biti razvijene i samostalne.

Usvojen Ligin apel za reformu

Kostreš je, govoreći o formiranju akcione grupe za reformu političkog sistema, podsetio da je Liga još 30. maja 2014. godine, izašla sa sličnim predlogom, te da mu je drago što je njen apel na neki način prihvaćen. Upozorio je da postoji mnogo nerazumevanja u Srbiji i mnogo stvari koje se predugo guraju pod tepih, a da je pitanje stepena autonomije Vojvodine i, uopšte, njenog postojanja na početku liste na kojoj su i pitanja promene postojećeg ili pisanja novog Ustava, decentralizacije, regionalizacije Srbije, promene izbornog sistema, borbe protiv fašizma, lustracije... Kostreš je ukazao da je stanovište LSV da Srbija mora biti sekularna republika, regionalizovana i decentralizovana, u kojoj će nadležnosti biti spuštene do nivoa lokalnih samouprava i u kojoj će biti formirani regioni ili pokrajine na nivou cele države, a koji bi pored efikasnijeg upravljanja, imali i političku težinu i zastupali interese svojih građana.
Generalni sekretar LSV ukazao je i da prilikom teritorijalne organizacije Srbije, treba imati u vidu njeno prilagođavanje evropskim standardima, te da na umu treba imati i korelaciju između procesa decentralizacije i mogućnosti korišćenja evropskih fondova, posebno onih namenjenih ravnomernom regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji.
– Ako idemo evropskim putem, a verujem da je tako, onda hajde da postavimo koloseke za taj evropski put – rekao je Kostreš, ukazujući da Evropska unija nije samo najveći donator i investitor u Srbiji, niti neko mesto gde se nalaze pare ili projekti, već sistem vrednosti. Ukazao je i da je EU nastala na načelima antifašizma, zapitavši kako mislimo da idemo evropskim putem ako u našoj državi i društvu nemamo jasan odnos prema antifašizmu.

AP Vojvodina da bude pravno lice

Govoreći o mogućim rešenjima položaja AP Vojvodine, Kostreš je istakao da ona treba da ima svojstvo pravnog lica i izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, u okviru svojih nadležnosti, zatim sopstvenu imovinu i sopstvene izvore javnih prihoda, navodeći da nema stvarne političke i ekonomske autonomije bez garantovane poreske samostalnosti.
Liga je predložila i da Pokrajina ima pravo na udeo u porezima i taksama koje uređuje i prikuplja Republika Srbija, kao i pravo da učestvuje u odlučivanju visine tog udela.
– Sopstveni izvorni prihodi autonomne pokrajine podrazumevaju samostalno uređivanje i prikupljanje poreza i taksi i drugih javnih prihoda u okviru jedinstvenih osnova i načela sistema javnih prihoda koji su utvrđeni zakonima Republike – naveo je Kostreš i predložio da većim delom ukupno ubiranih javnih prihoda na teritoriji AP Vojvodine, raspolaže autonomna pokrajina i lokalne samouprave na njenoj teritoriji.
– Za razliku od današnjih sedam posto, mi mislimo da između 55 i 60 posto jeste procenat koji bi bio vrlo prihvatljiv i vrlo pristojan. Zadovoljavanje potreba građana u autonomnoj pokrajini, mogu se prikupljati novčana sredstva na osnovu neposrednog izjašnjavanja građana, u skladu sa zakonom – naveo je Kostreš.
Kostreš je rekao i da je predlog LSV da prihodi budžeta autonomne pokrajine većim delom čine izvorni prihodi autonomne pokrajine, a imovinu pokrajine sva imovina na teritoriji autonomne pokrajine u javnoj svojini, osim imovine lokalne samouprave, vojske i imovine Republike koju koriste organi, organizacije i javne službe Republike Srbije.
– AP Vojvodina bi trebalo da bude titular svojinskih prava na državnoj svojini, ili da Ustav garantuje postojanje pokrajinske svojine, kao oblika javne svojine. Smatramo da Vojvođani i Vojvođanke imaju pravo da troše ono što stvore i da upravljaju sopstvenim resursima – rekao je Kostreš, ističući da su to evropski standardi.

Ustavom definisati nadležnosti AP Vojvodine


Kostreš je istakao da je za Ligu veoma važno da se nadležnosti AP Vojvodine definišu Ustavom, jer je postojeća situacija u kojoj se to radi zakonima loša, pošto se pojedinim zakonima koji se donose, Vojvodini ukida jedna po jedna ingerencija.
– To Vojvodinu čini jednim nestabilnim političkim područjem i mi dolazimo u situaciju da, u zavisnosti od toga kako izgleda većina u parlamentu Srbije, zavisi i šansa da li će Vojvodina imati nekih nadležnosti ili neće i u kojem će se pravcu ona kretati – rekao je Kostreš i podsetio da Skupština AP Vojvodine, sa svih svojih 120 poslanika, ima pravo i mogućnost kao jedan poslanik u Skupštini Srbije, što je apsolutno neprihvatljivo. Takođe, ukazao je i da Liga nema ništa protiv da nadležnosti koje ima AP Vojvodina, imaju i ostali regioni ili autonomne pokrajine u Srbiji.

Zakoni o nadležnostima i finansiranju APV

Bojan Kostreš nije želeo da komentariše postojeći zakon o nadležnostima AP Vojvodine, jer on je zasnovan na Ustavu koji je, po njegovom mišljenju, potpuni promašaj i fijasko.
– Iz lošeg Ustava ne možemo napraviti, koliko god se trudili, dobar Zakon o nadležnostima – rekao je Kostreš, dodajući da će Liga, ako se već bude razgovaralo o tom zakonu, insistirati da Vojvodina konzumira maksimum koji dozvoljava aktuelni Ustav. S druge strane, Kostreš je podsetio da je Pokrajinska vlada donela predlog zakona o finansiranju nadležnosti Vojvodine, u čijoj je izradi participirala i LSV, te da u trenutnim okolnostima, to nije loš predlog.
– On mora biti deo saglasnosti i vlasti i opozicije u Vojvodini, ali saglasnost vlasti i opozicije ovde u Republici Srbiji. Bez dogovora i razgovora, mi nećemo uspeti da rešimo velike probleme. Nećemo uspeti da rešimo ni status Vojvodine. I zbog toga, na kraju, želim da apelujem na sve koleginice i kolege da imamo u svesti potrebu da Srbija treba da se menja, da treba da se prilagođava, ako smo se tako dogovorili i ako smo se tako odlučili, da se Srbija menja, da se razvija, da ide u pravcu evropskih integracija – naveo je Kostreš, ističući da institucije u Srbiji treba da veruju svojim građanima i vrati im mogućnost da upravljaju i odlučuju.

Nadležnosti AP Vojvodine

prema predlogu LSV


– AP Vojvodina donosi osnovni zakon i pokrajinske zakone;
– Uređuje i prikuplja poreze, takse i druge javne prihode u okviru jedinstvenih osnova i načela sistema javnih prihoda koje zakonima uređuje Republika Srbija;
– Uređuje poljoprivredu, stočarstvo, ribolov, vodoprivredu, šumarstvo, lovstvo, turizam i ugostiteljstvo, banje i lečilišta u okviru jedinstvenih osnova i načela koje zakonima utvrđuje Republika Srbija;
– Utvrđuje železnički, drumski i vodeni saobraćaj čija se mreža nalazi u celini na teritoriji AP Vojvodine, u okviru jedinstvenih osnova i načela koje zakonima utvrđuje Republika;
– Uređuje službene evidencije, statističku službu, statistička istraživanja od značaja za Pokrajinu;
– Stara se o održavanju javnog reda i mira – ima sopstvenu policiju;
– Osniva prosvetne, kulturne i naučne ustanove i učestvuje u utvrđivanju nastavnih planova i programa;
– Propisuje prekršaje za povrede pokrajinskih zakona;
– Utvrđuje simbole Pokrajine i njihov način korišćenja.Promeniti izborni sistem

Stotinak opština nema svoje predstavnike

u parlamentu, a iz Beograda je

dve trećine poslanika


Bojan Kostreš je ukazao na brojne nedostatke postojećeg izbornog sistema, ukazujući da trenutno, stotinak opština nema svoje predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, dok iz Beograda dolazi gotovo trećina poslanika. Liga je zato izradila predloge zakona o izboru narodnih poslanika i zakona o izbornim jedinicama za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije, koji bi trebalo da omoguće da svi delovi Srbije imaju podjednak broj predstavnika u parlamentu, te da okvirno 27.000 birača daje jednog poslanika, u pet izbornih jedinica. Kostreš upozorava i da se kod eventualnog smanjenja broja poslanika, mora voditi računa o tome da samo Bošnjaci, Albanci, Mađari i Romi na osnovu svoje brojnosti, mogu izabrati svoje poslanike. „Možda je rešenje u zagarantovanom broju mesta za manjinske zajednice, ali sasvim sigurno ne smemo dozvoliti da taj deo stanovništva Srbije, ne bude na pravi način zastupljen u našem najvišem domu“, naveo je Kostreš. Kaže da Liga nije protiv smanjenja broja poslanika, ali da suština problema nije u njihovom broju, već u nadležnostima i ogromnim ovlašćenjima koja Vlada Republike Srbije ima. „Mislimo da ovlašćenje Vlade treba svesti na razumnu meru, a sve poslove koji se mogu preneti na pokrajinske i lokalne vlasti, to treba i uraditi“, rekao je Kostreš, dodajući da će tada i ministri moći da se bave suštinskim pitanjima, a ne posebno svakim pitanjem koje može iskrsnuti u nekoj opštini, lokalnoj samoupravi ili regionu.

LSV ponovo predlaže zakon o lustraciji

Srbija se mora suočiti s prošlošću


Bojan Kostreš je u parlamentu ukazao i da se društvo u Srbiji mora suočiti s prošlošću, da bi moglo da gradi budućnost, zbog čega će LSV i dalje insistirati na ponovnom donošenju Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava (poznatijeg kao Zakon o lustraciji). Neće to biti zbog toga da bi se izazivale nove podele, sukobi ili pravila nestabilnost, kaže Kostreš, nego zbog toga što društvo ne može dalje ukoliko se ne suoči sa svim što se događalo devedesetih godina. „Ne želim da pričam o tome ni ko treba da bude lustriran, ni kako da bude lustriran, jer to nije moj posao. To nije posao nijednog narodnog poslanika, to nije posao nijedne političke stranke. To mora biti posao nezvisne grupe odnosno nezavisnog tela koje bi izabrao ovaj visoki dom i koje bi radilo u skladu sa zakonom i u skladu s Ustavom“, rekao je Kostreš.

Ustavom zabraniti prodaju zemlje strancima!

„Ustavom treba zabraniti prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta strancima. To je tema koja je za nas u Vojvodini jako važna i to je tema na kojoj će Liga socijaldemokrata Vojvodine insistirati i istrajavati“, poručio je Bojan Kostreš.

 
Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

FacebookTwitterYoutubeFlickr

Slika
Bojana Begović

Bojana Begović je rođena 9. juna 1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Lukićevu, a zatim Zrenjaninsku gimnaziju.   Na... Opširnije...