Naslovna  |  Kontakt

Trg mladenaca 10, 21000 Novi Sad,
Vojvodina, Srbija, PF 157
Tel: +381/21/529-139,
Fax: +381/21/420-628
Email:
redakcija.slobodnavojvodina@gmail.comOdlučna, kreativna i neustrašiva

Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao politički podmladak stranke, postoji duže od petnaest godina, a zalaganje za mir, antifašizam, poštovanje ljudskih prava, suočavanje sa teretom ratnih zločina i sekularna država od samog početka su osnovni principi rada i delovanja LSVO. Ovaj podmladak danas je simbol borbe za građansko, slobodno društvo u kojem su svi jednaki i od te borbe neće odustati.

Kulturna
dekontaminacija društva


Nastala je tako što je u okviru LSV formirana Liga vojvođanske omladine (LVO), a njeni tadašnji ciljevi bili su borba protiv masovne mobilizacije mladih, protiv ekspanzije nacionalizma, protiv ratne ekonomije praćene hiperinflacijom i kulturnom degradacijom u celom društvu. LVO je tada organizovala akcije kao što su “spaljivanje jogurta” i skidanje naziva ulice “6. oktobar `88” sa zgrade Skupštine AP Vojvodine u znak protesta zbog ukidanja autonomije Vojvodine. Takođe, LVO je organizovala brojne rok koncerte i raznovrsne društvene i sportske akcije, koje su imale za cilj kulturnu dekontaminaciju društva, poput akcije Vojvodina forever i velike vojvođanske turneje rok bendova – »Vojvodina Vojvođanima«.

Široka autonomija
unutar LSV


Godine 1998. LVO menja ime u Liga socijaldemokratske vojvođanske omladine (LSVO), a 1999. godine formiran je Omladinski forum kao najviši organ LSVO. 2003. godine, menja naziv u Omladina Lige socijaldemokrata Vojvodine, iako u upotrebi ostaje skraćenica LSVO. Na V redovnom kongresu u decembru 2005. u novom, tada usvojenom Statutu LSV, LSVO dobija širu autonomiju unutar stranke, a članovi i članice LSVO dobijaju svoje predstavnike u svim organima stranke. Inače, nakon izbora 2000. godine, kada je bila veoma aktivna i svojim kreativnim i hrabrim akcijama u velikoj meri je doprinela razbijanju opšteg straha koji je vladao u društvu u to vreme, ali i najprivođenija, Ligina omladina dobija svoje predstavnike u skupštinama na svim nivoima. Ta praksa se ponavlja i nakon svih narednih izbora.
Članica SD9

Nakon perioda intezivnog rada na polju međunarodne saradnje i brojnih kontakata koji su ostvareni, kako u zemlji, tako i van nje, u februaru 2004. godine, na XXV kongresu Omladine Socijalističke internacionale, LSVO je postala članica posmatrač ove organizacije. Tokom 2006. godine, usvojeni su i novi programski dokumenti LSVO, Akcioni plan politike za mlade, Deklaracija o jednakim šansama, Deklaracija o vojsci i Deklaracija o  socijalnoj politici prema mladima. U vremenu koje je bilo obeleženo ponovnim bujanjem nacionalizma i klerofašizma, ali i opšte klerikalizacije svih segmenata društva, LSVO se oštro borila za sekularizaciju države i aktivno ukazivala na istinu o ljudima osuđenim za ratne zločine, sprečavajući da oni mladim generacijama postanu heroji nacije. LSVO je postala i jedan od simbola borbe protiv savremenog fašizma u Srbiji, a na antifašističkom maršu, održanom u Novom Sadu 2007. godine, LSVO je, uz LSV, bila jedna od najbrojnih organizacija.
A 2007. godine, nakon izglasanog manifesta SD9 organizacije, LSVO je postala jedna od punopravnih članica ove mreže socijaldemokratskih omladinskih organizacija iz zemalja bivše Jugoslavije. LSVO je od 2009. godine aktivna članica Koalicije mladih protiv nasilja.
 
Share
FacebookTwitterYoutubeFlickr

Slika
Bojana Begović

Bojana Begović je rođena 9. juna 1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Lukićevu, a zatim Zrenjaninsku gimnaziju.   Na... Opširnije...