Naslovna  |  Kontakt

Trg mladenaca 10, 21000 Novi Sad,
Vojvodina, Srbija, PF 157
Tel: +381/21/529-139,
Fax: +381/21/420-628
Email:
redakcija.slobodnavojvodina@gmail.comUstavni sud je prekršio Ustav, a radna grupa to sledila

NOVI SAD – Radna grupa za izradu Radnog teksta nacrta statuta AP Vojvodine nedavno je završila svoj posao, a Nacrt statuta koji je napravila trenutno razmatraju poslaničke grupe u pokrajinskom parlamentu. Članica radne grupe koju je predložila Liga socijaldemokrata Vojvodine Mirjana Tomić Jovanović izdvojila je mišljenje o tom nacrtu, uz objašnjenje da se u potpunosti ne slaže s njim. U intervjuu za Slobodnu Vojvodinu ona objašnjava da je Ustavni sud Srbije, odlučujući o ustavnosti odredaba Statuta AP Vojvodine, vodio stanovištem da je Republika Srbija unitarna, visokocentralizovana država, u kojoj su autonomne jedinice određene kao deo unutrašnjeg državnog uređenja, bez izvornih nadležnosti. Na taj način, po njenim rečima, Ustavni sud je svojim krajnje rigidnim stručnim stavom praktično izmenio Ustav, i to u postupku suprotno Ustavu.
– Suština razloga za izdvajanje mišljenja zasniva se na tome što je Ustavni sud svoju odluku o neustavnosti odredaba Statuta AP Vojvodine doneo na osnovu stava da je Republika Srbija unitarna, visokocentralizovana država, u kojoj autonomne jedinice predstavljaju oblik teritorijalne organizacije i ne mogu da imaju svoje izvorne nadležnosti, nego im država svoje nadležnosti utvrđene Ustavom prenosi ili poverava. Međutim, Ustav nije tako definisao Republiku Srbiju, zbog čega je, po mom mišljenju, Ustavni sud zloupotrebio svoju funkciju i praktično izvršio reviziju svih ustavnih odredaba na način suprotan Ustavu. Zanemarujući pritom sve one odredbe Ustava koje Republiku Srbiju distanciraju od unitarne države.

KAKO USTAVNI SUD VIDI VOJVODINU?

Ispada da je Ustavni sud tretirao Vojvodinu kao upravni okrug?
– Otprilike. A u nekim delovima ona je čak nešto što je i niže od jedinice lokalne samouprave.
Ustavni sud je praktično takvim tumačenjem mogao da kaže i da onda nema potrebe za pokrajinskim izborima, nego da će Vlada Srbije imenovati pokrajinsku vladu i skupštinu.
– Zauzeta stanovišta Ustavnog suda upravo vode takvim rešenjima.
Mislite li da je radna grupa, sledeći rigidan tekst odluke USS, napravila još rigidniji nacrt?
– Ja sam taj zadatak usaglašavanja s Ustavom shvatila ovako: da analiziram ustavne odredbe i da vidim da li je zaista to tako kako je USS obrazložio ili ne. A članovi radne grupe procenili su da to jeste nesaglasno s Ustavom i pokušali da to na drugačiji način preformulišu, koristeći kao reper obrazloženja USS. Radna grupa je tako, praktično, opet donela neustavni tekst koji se ne naslanja na Ustav, nego na zauzeta stanovišta u odluci Ustavnog suda.

NAJSPORNIJI DETALJI

Šta je, po vašem mišljenju, najspornije u tom nacrtu?
Pravo na autonomnu pokrajinu Vojvodinu, položaj skupštine i položaj vlade, kao izvršnog organa. Ključan je član 1, koji govori o tome da je AP Vojvodina osnovana Ustavom. To znači da AP Vojvodina nije postojala do 2006. godine, a takav stav i formulacija su potpuno netačni. I to je potpuno u suprotnosti s Ustavom jer on nijednom svojom odredbom ne reguliše osnivanje Autonomne Pokrajine Vojvodine. Autonomija Vojvodine je zasnovana na odluci izaslanika Vojvodine od 30. i 31. jula 1945. godine o priključenju Vojvodine kao autonomne pokrajine federalnoj Srbiji, što je potvrđeno 10. avgusta 1945. godine na Trećem zasedanju AVNOJ-a i što je istorijska i pravna činjenica koja autonomiji Vojvodine daje svojstvo originerne tvorevine,pa kao takva autonomija Vojvodine ne predstavlja kreaciju Ustava, a ponajmanje Ustava od 2006. godine.
Autonomija Vojvodine egzistira kao pravni identitet još od Ustava od 1946, a kao ideja praktično od 1848. godine. Odredba kakva se nalazi u nacrtu Statuta APV znači potpuno brisanje i nipodaštavanje celog tog istorijskog perioda.
Drugi deo odnosi se na poimanje Skupštine Vojvodine. Po mišljenju USS, u unitarnoj državi ne postoji sistem vertikalne podele vlasti, pa saglasno tome Skupština Vojvodine ne može biti nosilac „normativne vlasti“, već samo normativnih poslova. Skupština se posmatra kao jedan jedinstveni organ koji vrši određenu normativnu funkciju za potrebe autonomne pokrajine. U takvoj skupštini izvršna funkcija izvire iz skupštine i njoj je podređena.

PITANJE VOJVODINE REŠITI USTAVOM

Da li je ovo možda treći ekser u kovčegu vojvođanske autonomije ako su prva dva bile prethodne odluke USS?
– Ovo je samo znak da se pitanje autonomije Vojvodine definitivno mora urediti i garantovati Ustavom, da je ovakvo stanje nedopustivo. Dakle, novim Ustavom neophodno je garantovati autonomiju Vojvodine, utvrditi i priznati njen istorijsko-pravni fakticitet i, saglasno tome, utvrditi nadležnosti koje joj pripadaju.
Da li bi donošenje zakona o finansiranju i nadležnostima moglo da amortizuje udarac vojvođanskoj autonomiji koji joj nanosi ovakav tekst statuta?
– To bi značilo ostvarivanje prava na finansijsku autonomiju garantovanu Ustavom, ali je to samo jedan segment od ukupnih prava. A opet se može desiti da neko traži od Ustavnog suda ocenu ustavnosti tih zakona, pa da USS na osnovu zauzetog stava ponovo proceni da je takav zakon neustavan. Zbog toga se rešavanje pitanja statusa AP Vojvodine mora regulisati promenom Ustava.

Šta je Ustavni sud Srbije prevideo

Prema rečima Mirjane Tomić Jovanović, Ustavni sud nije imao u vidu odredbe Ustava iz kojih proizilazi da Republika Srbija nije unitarna i visokocentralizovana država. To je jasno već iz člana 12, gde Ustav kaže da je „državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu“. Tu su i članovi 97 i 99, u kojima se navode nadležnosti koje pripadaju Republici Srbiji i njenoj skupštini, a Tomićeva kaže kako iz tog jasno proizilazi da u državi postoje i drugi nivoi vlasti sa sopstvenim nadležnostima, pošto se u suprotnom podrazumeva da je sve u nadležnosti republike i nema potrebe to navoditi. Član 176 Ustava stav 2 kaže da autonomne pokrajine imaju status pravnog lica, dok se član 177 bavi razgraničenjem nadležnosti između države, pokrajinske autonomije i lokalne samouprave. Tomićeva ukazuje i na član 179, koji kaže da autonomne pokrajine u skladu s Ustavom i Statutom samostalno propisuju uređenje i nadležnost svojih organa i javnih službi, dok član 183 stav 1 kaže da autonomne pokrajine u skladu s Ustavom i svojim statutom uređuju nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osnivaju, kao i pitanja od pokrajinskog značaja, uz njihovo precizno navođenje. Tu se dodaje i da je statut najviši pravni akt pokrajine. Još jedan od primera koji dokazuju da Srbija nije unitarna država, kako je tretira USS, jeste i član 172, koji se bavi izborom sudija Ustavnog suda Srbije, a u kojem postoji uslov da na svakoj od tri predložene liste mora biti izabran i kandidat s teritorije autonomnih pokrajina, čime se opet daje na važnosti pokrajinama.

 
Share

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži

FacebookTwitterYoutubeFlickr

Slika
Bojana Begović

Bojana Begović je rođena 9. juna 1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završila u Lukićevu, a zatim Zrenjaninsku gimnaziju.   Na... Opširnije...